Diensten – Advies

Een scherpe analyse van uw bedrijfsprocessen vormt in alle gevallen de basis voor het advies dat wij uitbrengen. Deze analyse kan een onafhankelijke Audit zijn, maar ook een kleinschaliger onderzoek kan zicht bieden op knelpunten en kansen.

In onze analyses bekijken we technische vraagstukken altijd in samenhang met uw totale bedrijfsvoering. Naast een technisch onderzoek maken interviews met een aantal van uw medewerkers deel uit van onze aanpak.

Uiteraard ziet u deze aanpak terug in het advies dat wij u geven. Dat is een advies over uw infrastructuur in brede zin: over uw netwerk- en systeemhardware, operatingsystemen en beheerstools. Maar ons advies is meer dan een technische aanbeveling. Het is een samenhangend totaaladvies over uw infrastructuur en bedrijfsprocessen, dat u helpt uw ICT-visie verder te ontwikkelen en deze succesvol te implementeren in uw bedrijf.