Diensten – IT-auditing

Een IT-audit geeft u zekerheid over de opzet, de uitvoering en de werking van uw automatisering. In een onafhankelijke Audit toetst Netic afgebakende aspecten van uw ICT aan de hand van bestaande normen of een normenkader dat we samen met u opstellen.

Voorafgaand aan een Audit bakent Netic in overleg met u zorgvuldig af wat het onderwerp van de Audit is en wat de onderzoeksvragen zijn. Is de kwaliteit van uw infrastructuur optimaal? Is de beveiliging voldoende? Wegen de kosten voldoende op tegen de baten? Met de Audit brengen we in kaart welke risico’s u loopt en toetsen we of bestaande risicobeperkende maatregelen deze voldoende afdekken. Een Audit van Netic geeft u zekerheid. U weet of de huidige ICT-organisatie in uw onderneming optimaal bijdraagt aan uw bedrijfsprestaties.

Netic legt haar bevindingen helder vast in een rapport. Dit rapport helpt u bij het vaststellen van uw toekomstige strategie en beleid. Uiteraard kan Netic haar conclusies verder uitwerken tot een volledig advies en concrete aanbevelingen.