IT-Auditing

In een onafhankelijke IT-audit evalueert Netic uw bestaande automatisering op basis van een normenkader dat wij vooraf met u vaststellen. Een Audit van Netic resulteert in een overzichtelijk rapport dat helder aangeeft of uw ICT-organisatie aan de normen voldoet en of risico’s verantwoord zijn afgedekt.

Lees meer >>>